Outi Engström
  Outi Engström
Filosofie Magister i nordiska språk och germansk filologi vid Helsingfors universitet, frilansöversättare och journalist
 
 


Priser

Min grundtaxa är 0,119 euro (inkl. moms) / 0,10 euro (exkl. moms) per ord (källspråk) men vid större projekt kan rabatt lämnas.

Är översättningen mycket (tids-)krävande tar jag extra betalt. Jag har inga minimumpriser.

Kontakta mig och be om bud!