Outi Engström
  Outi Engström
Filosofie Magister i nordiska språk och germansk filologi vid Helsingfors universitet, frilansöversättare och journalist
 
 


Tjänster

Översättningar från svenska, tyska och engelska till finska

Mina specialområden är:

 Betyg
 Internetsidor
 Konst (musik)
 Litteratur
 Manualer
 Utbildning

Jag gör naturligtvis även översättningar inom andra områden.

Det viktigaste i mitt jobb är ett bra resultat och nöjda kunder. När det gäller mina översättningar satsar jag på ett naturligt målspråk. Jag är bekant med både den finska, svenska och tyska kulturen och i mina översättningar förmedlar jag inte bara ord utan också betydelser och tankar.

Jag har ett omfattande expertnätverk i Finland, Sverige och Tyskland.